The Marine and Freshwater Research Institute copy

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna varð til við sameiningu tveggja rótgróinna stofnana, Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar þann 1. júlí 2016.

Stofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Hún heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

 

Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni.Lög nr. 112/2015 um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna.

Hönnun, Forritun & Hýsing Arctic Portal